Your search results

เกี่ยวกับเรา

FAM FOR REAL เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของทีมผู้บริหารแนวคิดใหม่ที่เล็งเห็นถึงการเติบโตของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย” ประเทศที่คนทั่วโลกปรารถนาจะได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อยู่ในอันดับต้นๆของโลกทั้งเพื่อใช้อยู่อาศัยและเพื่อการลงทุนจึงทำให้เมืองใหญ่ๆอาทิกรุงเทพฯเชียงใหม่และในจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องโดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปรวมไปถึงนักลงทุนชาวไทยเองอีกทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ต้องการจะฝากซื้อฝากเช่าหรือฝากขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทซึ่งบริษัทฯพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานประโยชน์ให้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายบ้านคอนโดหรือที่
ดิน ฯลฯ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในทุกมิติด้วยประสบการณ์ด้านเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ด้านสถาบันการเงินและสินเชื่ออย่างผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

เป้าหมายธุรกิจ

 • เพื่อสร้างและพัฒนาตัวแทนให้เป็นคนเก่งและคนดีทำประโยชน์ให้แก้ลูกค้า บริษัท และประเทศชาติ
 • เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและทรงคุณค่าของกระบวนการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
 • เพื่อเป็นองค์กรที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับผู้ที่ต้องการคำแนะนำอย่างเป็นมิตร
 • เพื่อมุ่งเน้นการเป็นผู้นำในการให้การบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายและครบวงจร
 • บริการด้วยทีมงานมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนและรวดเร็ว

เป้าหมายธุรกิจ

 • บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์
 • บริการปล่อยเช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 • บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและสินเชื่อ
 • บริการฝากขายและขายอสังหาริมทรัพย์
 • บริการพัฒนาที่ดินจัดสรรและออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เกี่ยวกับเรา

FAM FOR REAL เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของทีมผู้บริหารแนวคิดใหม่ที่เล็งเห็นถึงการเติบโตของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย” ประเทศที่คนทั่วโลกปรารถนาจะได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อยู่ในอันดับต้นๆของโลกทั้งเพื่อใช้อยู่อาศัยและเพื่อการลงทุนจึงทำให้เมืองใหญ่ๆอาทิกรุงเทพฯเชียงใหม่และในจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องโดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปรวมไปถึงนักลงทุนชาวไทยเองอีกทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ต้องการจะฝากซื้อฝากเช่าหรือฝากขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทซึ่งบริษัทฯพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานประโยชน์ให้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายบ้านคอนโดหรือที่
ดิน ฯลฯ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในทุกมิติด้วยประสบการณ์ด้านเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ด้านสถาบันการเงินและสินเชื่ออย่างผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

เป้าหมายธุรกิจ

 • เพื่อสร้างและพัฒนาตัวแทนให้เป็นคนเก่งและคนดีทำประโยชน์ให้แก้ลูกค้า บริษัท และประเทศชาติ
 • เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและทรงคุณค่าของกระบวนการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
 • เพื่อเป็นองค์กรที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับผู้ที่ต้องการคำแนะนำอย่างเป็นมิตร
 • เพื่อมุ่งเน้นการเป็นผู้นำในการให้การบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายและครบวงจร
 • บริการด้วยทีมงานมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนและรวดเร็ว

เป้าหมายธุรกิจ

 • บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์
 • บริการปล่อยเช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 • บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและสินเชื่อ
 • บริการฝากขายและขายอสังหาริมทรัพย์
 • บริการพัฒนาที่ดินจัดสรรและออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Compare Listings