Your search results

ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน
– ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้า

– นำเสนอการขาย

– วางแผนการขายและการตลาด ปรับกลยุทธการขายเพื่อเพิ่ม ลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม

– รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
– ซ.7 (ถ.นิมมานเหมินทร์) จ.เชียงใหม่

จำนวน
– 2 อัตรา

เงินเดือน
– ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยงข้อง

– มีประสบการณ์ด้านงานขาย / การตลาด เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

– สามารถใช้ Microsoft Office เช่น Word, Excel , Power Point ได้

– มีทักษะการขาย การสื่อสาร และการนำเสนอที่ดี

– บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

– มีความซื่อสัตย์และใส่ใจในการบริการลูกค้า มีความรับผิด ชอบในงานที่ทำ และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ

– มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความกระตือรือร้น ทำงานภายใต้แรงกดดันและการแข่งขันได้ดี

– สามารถสื่อสารภาษาจีนและอังกฤษได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร
– สมัครด้วยตนเอง

– ส่งใบสมัครทาง Email

ติดต่อ คุณวราพร ตางจงราช ( HR )

บริษัท เเฟมฟอร์เรียล จำกัด

เบอร์โทร 052-000218 มือถือ 096-9538333

Email : waraporn.wt@famforreal.com

Web : www.famforreal.com

เกี่ยวกับเรา

รายละเอียดงาน
– ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้า

– นำเสนอการขาย

– วางแผนการขายและการตลาด ปรับกลยุทธการขายเพื่อเพิ่ม ลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม

– รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
– ซ.7 (ถ.นิมมานเหมินทร์) จ.เชียงใหม่

จำนวน
– 2 อัตรา

เงินเดือน
– ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยงข้อง

– มีประสบการณ์ด้านงานขาย / การตลาด เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

– สามารถใช้ Microsoft Office เช่น Word, Excel , Power Point ได้

– มีทักษะการขาย การสื่อสาร และการนำเสนอที่ดี

– บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

– มีความซื่อสัตย์และใส่ใจในการบริการลูกค้า มีความรับผิด ชอบในงานที่ทำ และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ

– มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความกระตือรือร้น ทำงานภายใต้แรงกดดันและการแข่งขันได้ดี

– สามารถสื่อสารภาษาจีนและอังกฤษได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร
– สมัครด้วยตนเอง

– ส่งใบสมัครทาง Email

ติดต่อ คุณวราพร ตางจงราช ( HR )

บริษัท เเฟมฟอร์เรียล จำกัด

เบอร์โทร 052-000218 มือถือ 096-9538333

Email : waraporn.wt@famforreal.com

Web : www.famforreal.com

Compare Listings